• img1
  • img2
  • img3
  • img5
  • img4

Erasmus + ΚΑ1

Erasmus+ πρόγραμμα κινητικότητας εκπαιδευτικών  ΚΑ1.

Το Σχολείο μας  για πρώτη φορά έχει πετύχει τη συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus + ΚΑ1 μέσω του οποίου θα υλοποιηθούν σχέδια κινητικοτήτων εκπαιδευτικών για επιμόρφωση, τα δύο ακαδημα'ι'κά χρόνια 2018-2020. 

Αναλυτικότερα, εκπαιδευτικοί της σχολικής μας μονάδας θα έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν  σε διάφορες χώρες της Ευρώπης,  ώστε να επιμορφωθούν και να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους πάνω σε εκπαιδευτικά θέματα και σύχρονες καλές πρακτικές.

Τίτλος του προγράμματος μας: 

 "Ο εκπαιδευτικός του 21ου αιώνα - Με το βλέμμα στο μέλλον: Πολυθεματική επιμόρφωση προσωπικού για μια πολυδιάστατη εκπαίδευση ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ".

Τα Σχέδια Κινητικότητας των εκπαιδευτικών είναι μία από τις πιο σημαντικές Δράσεις του Προγραμματος Erasmus+.  Ο σκοπός της Δράσης είναι να παρέχει ευκαιρίες για την κινητικότητα ατόμων για εκπαίδευση, κατάρτιση, τοποθετήσεις και εθελοντισμό στο εξωτερικό.  Τα Σχέδια Κινητικότητας στοχεύουν να υποστηρίξουν τους συμμετέχοντες στην απόκτηση μαθησιακών αποτελεσμάτων (γνώσης, δεξιοτήτων και ικανοτήτων) με σκοπό την βελτίωση της προσωπικής εξέλιξης, την αύξηση των πιθανοτήτων εργοδότησής τους και την επαγγελματική εξέλιξη αυτών που δουλεύουν στους τομείς της Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Νεολαίας με την προοπτική της βελτίωσης της ποιότητας και ανάπτυξης καινοτομιών στους τομείς της Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Νεολαίας στην Ευρώπη. Τα Σχέδια στοχεύουν επίσης στην βελτίωση των γλωσσικών ικανοτήτων των συμμετεχόντων, της πολιτισμικής συνειδητότητας και γνώσεων για τις εμπλεκόμενες χώρες προωθώντας έτσι ένα αίσθημα Ευρωπαϊκής ταυτότητας και ιθαγένειας. Σε επίπεδο οργανισμού, η συμμετοχή σε τέτοια Σχέδια αυξάνει τη διεθνική διάσταση των οργανισμών, υποστηρίζοντας συνέργειες και προωθώντας την αναγνώριση δεξιοτήτων και γνώσεων που αποκτώνται από τους συμμετέχοντες. 

 

Κινητικότητες  σχολικής χρονιάς 2018-2019 

Στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ ΚΑ1 που συμμετέχει το σχολείο μας κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2019, έγιναν 4 κινητικότητες εκπαιδευτικών του σχολείου μας με στόχο την επιμόρφωση τους.

 

1) Ρώμη- Ιταλία “Conflict mediation: Innovative approaches to teaching” 18/2/2019-22/2/2019. Συμμετείχε ο συνάδελφος Κυριάκος Πετούσσης  ο οποίος αναφέρει τα ακόλουθα σχετικά με το περιεχόμενο του σεμιναρίου :

"Τον Φεβρουάριο του 2019 συμμετείχα σε πενταήμερο σεμινάριο του εκπαιδευτικού προγράμματος Erasmus+, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη. Αν και το θέμα μας ήταν η διαμεσολάβηση σε περιστατικά σύγκρουσης (conflict mediation), ο οργανισμός που μας φιλοξένησε διεύρυνε το εν λόγω θέμα και συνεπώς εξερευνήσαμε γενικότερα τις λεπτές ικανότητες (soft skills) όπως αυτές εφαρμόζονται σε κάθε είδος επικοινωνίας με τους ανθρώπους. Μελετώντας διάφορα μοντέλα που εφάπτονταν με τα προσωπικά ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων, εμπλουτίσαμε τις γνώσεις μας αναφορικά με νέες τεχνικές επίλυσης προβλημάτων και αναχαίτισης συγκρούσεων εντός των σχολικών μονάδων αλλά και γενικότερα του ευρύ κοινωνικού και οικογενειακού περιβάλλοντος".

 

 

2) Πειραιάς- Ελλάδα “Innovative Teaching Methods” 25/2/2019-1/03/2019. Συμμετείχε η συνάδελφος Μαριαλένα Χριστοδουλίδου.  Στα πλαίσια του σεμιναρίου που διήρκησε 5 μέρες έγινε παρουσίαση και πρακτική εφαρμογή των ακόλουθων καινοτόμων διδακτικών μεθόδων:

*The project method

*Role play games

*Theatre in education

*Debate

*Brainstorming

*Mind mapping

*The ethical dilemma

*The field study

*Community mapping

 

 

 

3) Πράγα-Τσεχία “Game based learning and Gamification” 18/03/2019-22/03/2019. Συμμετείχε η συνάδελφος Αντριάνα Χαραλάμπους.

4) Πράγα-Τσεχία “Innovative approaches to Teaching” 18/03/2019-22/03/2019. Συμμετείχε η συνάδελφος Μάρα Κυρίλλου.

Στη συνέχεια φωτογραφίες από τις κινητικότητες στη Πράγα όπως και προσωπικές εμπειρίες των συμμετεχόντων.

«Στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ του σχολείου μας επισκεφτήκαμε την Πράγα – Τσεχία ( 18-22/3/2019 )και παρακολουθήσαμε κάποια επιμορφωτικά σεμινάρια! Τα σεμινάρια είχαν διάρκεια 5 μέρες! Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων, είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε και να πειραματιστούμε με καινούριες μεθόδους διδασκαλίας και εργαλεία υποβοήθησης της μάθησης! Συγκεκριμένα, παρακολουθήσαμε δύο διαφορετικά σεμινάρια: Game based learning and Gamification και Innovative approaches to Teaching.

To Game based learning and Gamification ασχολήθηκε με τα ακόλουθα θέματα:

Educational Practices Across Europe, Using Games and Game Strategies for Enhancing Learning, Critical and Creative Thinking Through Games, Finding Resources for Lessons, Using Mobile Devices to Support Learning, Learning Coding Through Videogames, Using QR Codes, Online Simulation Games, Outdoor Games for Active Learning, Digital Storytelling.

Το Innovative approaches to Teaching ασχολήθηκε με τα παρακάτω:

Critical and creative thinking, how can it be developed?, Inquiry based learning, Task based learning, Gamifying the Classroom, Using ICT tools for assessment, Dealing with multicultural classes, Adapting teaching materials to suit the needs of differentiated classes, Metacognition - teaching students to learn, ICT as a tool for development of creativity and critical thinking.

Ήταν μια μοναδική εμπειρία για μας, τόσο σε εκπαιδευτικό επίπεδο, όσο και σε κοινωνικό, αφού είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε εκπαιδευτικούς από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και ν’ ανταλλάξουμε ιδέες που θα βελτιώσουν το επίπεδο διδασκαλίας μας!»

Αντριάνα Χαραλάμπους, Μάρα Κυρίλλου

 

 

 

 

5η Erasmus + Mobility, Πράγα  27-31 Μαΐου 2019,  "Special Needs"

Ο εκπαιδευτικός του σχολείου μας Οράτιος Ιεροδιακόνου, συμμετείχε σε εκπαιδευτική κινητικότητα στην Πράγα, Τσεχία,  την περίοδο 27-31 Μαΐου 2019 με θέμα την Ειδική Εκπαίδευση (Special Needs). Κατά τη διάρκεια του προγράμματος παρουσιάστηκαν οι πιο κάτω θεματικές ενότητες:

Module 01 – Special needs: theoretical background (physical disorders, psychiatric disorders, emotional problems, behavioural problems, learning disorders (or disabilities, gifted and talented children)

Module 02 – Integration and inclusion, exclusion, mainstreaming, identification risks, factors and barriers Module 03 – Communication and cooperation with parents and family, examples of the best practices Module 04 – Information easy to read and understand

Module 05 – Structural learning for students with autism, Individual Education plan

Module 06 – Dealing with Dyslexia, ADD and ADHD in an Inclusive classroom,

Module 07 - Drama and Art activities for cognitive learning

Module 08 – Activities for gifted and talented children

Module 09 --Developing creative thinking, (Task Based Learning, Problem Based Learning, Experiential Learning, Real World Task)

Module 10 – Teaching multicultural classes (mutual understanding and respect)

Module 11 – Use of ICT, Project Based learning and cross curricular activity in an inclusive classroom.

Το εκπαιδευτικό μέρος του προγράμματος ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητικό γιατί αφενός παρουσιάστηκαν οι νέες ιδέες και πρακτικές στον τομέα των ειδικών αναγκών, αφετέρου εξετάστηκαν οι πρακτικές εφαρμογές τους.  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι συζητήσεις για την τάση στη δημόσια εκπαίδευση για καθολική ενσωμάτωση των παιδιών με ιδιαιτερότητες στη συνηθισμένη τάξη.  Επισημάνθηκαν οι εκπαιδευτικές δυσκολίες  σε σχέση με τον τρόπο που εφαρμόζεται σε κάθε χώρα, ενώ έγιναν αναφορές για καλές πρακτικές.  Εκφράστηκαν επίσης αντίθετες απόψεις σε σχέση με την εφαρμοζόμενη εκπαιδευτική τάση, κυρίως λόγω των προβλημάτων που επιφορτίζονται στη συνηθισμένη τάξη και τη συνεπακόλουθη μείωση του εκπαιδευτικού επιπέδου της.  Παρουσιάστηκαν απόψεις για τη δημιουργία ειδικών τάξεων, καθώς και προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης για την ευκολότερη ένταξη στον εργασιακό χώρο. 

 

 

 

6η Erasmus+ Κινητικότητα Όσλο, Αύγουστος 2019

Τον Αύγουστο του 2019 έγινε η 6η κινητικότητα στο Όσλο της Νορβηγίας με θέμα: 

"Effective Classroom Management" 19-23 Αυγούστου 2019

Στην επιμόρφωση συμμετείχε η εκπαιδευτικός Μαριαλένα Χριστοδουλίδου. Μέσα από διάλογο, debate, παιχνίδι ρόλων και case study κυρίως, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την αποτελεσματική διαχείρηση τάξης. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στους "δύσκολους μαθητές", "θετική επιβράβευση" , "αποτελεσματικός δάσκαλος"κτλ . Επιπρόσθετα έγινε αναφορά σε καλές πρακτικές που έχουν τεκμηριωθεί μέσω ερευνών.

Παρουσιάστηκαν ακόμη και κάποια ευρωπα'ι'κ'ά εκπαιδευτικά συστήματα  (συγκεκριμένα πώς αντιμετωπίζονται δύσκολες περιπτώσεις μαθητών σε άλλες χώρες της Ευρώπης) και έγινε σύγκριση τους. Το περιεχόμενο του σεμιναρίου ήταν πολύ ενδιαφέρον.